by Lenka Kneslova Lenka Kneslova

Zvýšení digitální úrovně společnosti ROSTRA s.r.o. prostřednictvím nákupu pokročilých nevýrobních digitálních technologií.

Společnost ROSTRA s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_014/0005383 „Zvýšení digitální úrovně společnosti ROSTRA s.r.o. prostřednictvím nákupu pokročilých nevýrobních digitálních technologií“.

Cílem projektu je zvýšení digitální úrovně žadatele prostřednictvím nákupu a zavedením pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou zajistit rozšíření kapacity stávající provozovny prostřednictvím podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

Na projekt je poskytována finanční podpora od EU prostřednictvím Národního plánu obnovy.

Realizaci dotačního projektu po stránce naplnění všech požadavků poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) zajišťuje společnost JVM – RPIC, spol. s r.o.