TRADICE

více než 20 let zkušeností

PRECIZNOST

dodavatel třídy A

KVALITA

IATF 16949

Společenská odpovědnost

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

ČISTÁ VODA A VZDUCH, KLID A PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ – ZÁKLAD ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKY FIRMY!

  • nenarušování okolí, včetně navazujících vodních toků protékajících městem znečištěnými odpadními vodami – veškeré odpadní vody  z firmy (s  výjimkou dešťových vod) budou vypouštěny přes účinnou čistící stanici a tuto vodu nezatěžovat nadměrně znečistěnými odpady (pouze komunální, nikoliv technologické),
  • nenarušování ovzduší firmy technologickými výpary, zápachem a prachem – všechna odsávací zařízení budou napojena na účinné filtry s  jejich řádnou údržbou,
  • minimalizace nadměrného hluku – případné hlučné provozy řádně zvukově izolovat,
  • veškeré odpady maximálně separovány a tak umožněna jejich recyklace. Budou činěna opatření k minimalizaci množství všech těchto odpadů.

Výrobní charakter firmy předurčuje možnost dodržení všech závazků stanovených zákony a předpisy a firma bude přijímat taková opatření, aby případné důsledky své činnosti snížila tak, aby dopady na životní prostředí byly minimalizovány.

Našim zákazníkům, partnerům a zaměstnancům dáváme možnost,
upozornit na případy neetického či podvodného jednání.

Top