by Lenka Kneslova Lenka Kneslova

Udržitelný firemní rozvoj nebere v potaz pouze ekonomický růst, ale i společenské hodnoty

a přírodní bohatství. Jsme si vědomi, že existují tři základní oblasti pro udržitelný firemní rozvoj – ekonomický, sociální a enviromentální.

Víme, že je třeba vždy udržet rovnováhu všech tří oblastí. Rozhodli jsme se proto podporovat udržitelný firemní rozvoj rovnoměrným zlepšením:

1. Životní prostředí

Máme zavedený systém pro řízení svých činností z hlediska ochrany životního prostředí. Jsme držitelem certifikace ISO 14001.

2. Bezpečnost práce

Dlouhodobě dbáme na bezpečnost a ochranu zdraví našich zaměstnanců při práce. Certifikace dle ISO 45001, kterou jsem v loňském roce obdrželi, nám to potvrdila.

3. Úspora fosilních paliv

Instalací FVE panelů v počtu 1 287 ks na střechách našich budov o výkonu 540,54 kWp dokážeme vyrobit za rok přibližně 513.513 kWh elektrické energie, což je cca 60% naší spotřeby.

Díky FVE uspoříme emise CO2 ve výši 2.010.420 kg/rok.

Ekvivalent zasazených stromů je 5.996 stromů/rok.