by Lenka Kneslova Lenka Kneslova

Společnost ROSTRA s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000141 „Realizace FVE ve společnosti ROSTRA s.r.o.“.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti dotčené podnikatelské budovy. Záměrem je realizace opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaického systému na střechu budovy.

Na projekt je poskytována finanční podpora od EU prostřednictvím Národního plánu obnovy.

Realizaci dotačního projektu po stránce naplnění všech požadavků poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) zajišťuje společnost JVM – RPIC, spol. s r.o.