Udržitelný rozvoj

by Lenka Kneslova

Udržitelný firemní rozvoj nebere v potaz pouze ekonomický růst, ale i společenské hodnoty

a přírodní bohatství. Jsme si vědomi, že existují tři základní oblasti pro udržitelný firemní rozvoj – ekonomický, sociální a enviromentální.

Pokračovat ve čtení