TRADICE

více než 20 let zkušeností

PRECIZNOST

dodavatel třídy A

KVALITA

ISO 9001:2016

2000 - Založení firmy ROSTRA s.r.o.

V roce 2000 bylo rozhodnuto valnou hromadou akciové společnosti TMP odprodat závod 05 ve Vizovicích- hlavním důvodem byl odklon ve výrobě od telekomunikací. Mezi zájemci na odkoupení podniku zvítězila ve výběrovém řízení firma ROSTRA s.r.o., která měla jasnou představu o udržení zaměstnanosti, postupném rozšiřování výroby a celkové modernizaci firmy. Od roku 2000 ROSTRA postupně investuje do konstrukčních programů, řídících softwarů, moderních strojů a zařízení. Zároveň dochází ke stavebním úpravám s cílem vytvořit nové výrobní prostory. Hlavní úprava administrativní budovy a také směřování firmy k automobilovému průmyslu.

 

Top