TRADICE

více než 20 let zkušeností

PRECIZNOST

dodavatel třídy A

KVALITA

ISO 9001:2016

2013 - Výstavba druhé části lisovny a modernizace kotelny – instalace KGJ

Většinu investičních akcí, které jsme v minulých letech naplánovali, se nám podařilo úspěšně zrealizovat:

 1. Dokončili jsme rekonstrukci kotelny – kogenerace – plyn/elektrická energie, s cílem snížení spotřeby elektrické energie na topení v zimních měsících, na kterou jsme obdrželi potvrzení plné žádosti z EU.

 2. Areál firmy je připojen na veřejnou kanalizaci

 3. Dokončili jsme výstavbu druhé severní haly lisovny

 4. Realizovali jsme krytou přístavbu k první jižní hale lisovny

 5. Zakoupili jsme produkční lisy

 6. Nainstalovali a oživili tušírovací lis

 7. Odkoupili částečně pozemky sousedící s firmou ROSTRA

 8. Odkoupili objekt „Carservis“ Husička, který je v blízkosti firmy ROSTRA

 9. Realizovali GO brusky

 10. Obnovení HW

V průběhu roku jsme dále pokračovali v přípravných projektových pracích tak, aby je bylo možné zahájit v roce 2014. Jednalo se především o:

 1. Projekt vyasfaltování komunikace v areálu firmy

 2. Projekt protipovodňových opatření

 3. Projekt oplocení a kamerové zabezpečení

 4. Projekt skladu lisovny pro materiál a hotové výrobky

 5. Projekt zvětšení a úpravy vstupů do firmy s napojením na silnici 1. třídy

Schéma KGJ.

 

 

Top