TRADICE

více než 20 let zkušeností

PRECIZNOST

dodavatel třídy A

KVALITA

ISO 9001:2016

Voronez

2012 - Nové strojní zařízení pro zkoušení nástrojů, GO lis VORONĚŽ 800t, Výstavba opěrné zdi

Některé investiční akce, které jsme v minulých letech naplánovali, se nám podařilo v roce 2012 úspěšně zrealizovat.

  1. Prodloužili jsme opěrnou zeď za lisovnou – výsledkem je zvětšení logistické plochy před administrativní budovou

  2. Vybudovali jsme nové odstavného parkoviště

  3. Provedli jsme GO lisu 800T- zvětšení kapacity lisování a zkoušení větších nástrojů

  4. Započali jsme s rekonstrukcí kotelny – kogenerace – plyn/elektrická energie, s cílem snížení spotřeby elektrické energie na topení v zimních měsících, na kterou jsme obdrželi potvrzení plné žádosti z EU.

  5. Obnovili jsme vozový park firmy

V průběhu roku jsme dále pokračovali v přípravných projektových pracích tak, aby bylo možné zahájit výstavbu v roce 2013. Jednalo se o již dříve zmíněné investiční akce:

  1. Dostavba haly lisovny, kde jsme obdrželi potvrzení plné žádosti z fondů EU

  2. Zastřešení plochy za lisovnou – příprava pro dostavbu, cílem je zvětšení skladovacích ploch

Top