Programovací vybavení

ks název SW CAM
2 EDS Unigraphics 10
1 Vericut
1 PAC-V