Elektroerozivní obrábění

ks  název zařízení rok výroby popis x y z
  DRÁTOVÉ ŘEZAČKY          
2 FANUG RC C600iB 2019 s paletizací EROWA 400 500 440
1 FANUC α-C600iA 2017   1050 820 310
1 FANUC α-C600iA 2016   1050 820 310
1 FANUC α-1iD CE 2008   600 400 310
1 HITACHI 355Y 2002   500 350 300
1 HITACHI 355R 1999   450 300 300
1 HITACHI 254Y/FF3 2004   250 400 210
             
  HLOUBIČKA          
1 DECKEL 1988 DE 25 C MULTIFORM 4 500 350 350