Broušení

ks název zařízení     x y
  BRUSKY NA PLOCHO        
1 ZIERCH GmbH 2015 ZIERCH ZT 612 vodorovná rovinná 1 200 700
1 AQUASTYL SLOVAKIA 2013 BRH AQ500 vodorovná rovinná 1 000 500
1 ZVL 1992 BRH 20.05 vodorovná rovinná 630 230
1 ZVL 1989 BRH 20.02 vodorovná rovinná 630 230
           
  BRUSKY NA KULATO     Ø L
1 TOS 1986 BU 28 univerzální 160 630
1 TOS 1998 BU 16 univerzální 160 320