Politika kvality

Politika kvality ROSTRA s.r.o.

Základním dlouhodobým cílem společnosti ROSTRA s.r.o. je
poskytovat služby vynikající kvality, které budou uspokojovat současné i budoucí potřeby našich zákazníků.

Jako zaměstnanci společnosti ROSTRA s.r.o. usilujeme o důvěru našich zákazníků, kterou budeme posilovat. Nadále budeme spolupracovat se zákazníky na rozšíření služeb v oblasti:

 • výroby přesných částí strojů, lisovacích nástrojů, forem a přípravků
 • lisování plechových dílů pro automobilový průmysl

 Vedení společnosti ROSTRA s.r.o., pro dosažení dlouhodobého cíle, přijalo následující závazek:

 • přezkoumá politiku kvality a systém kvality; následně příjme opatření k trvalému zlepšování
 • stanoví konkrétní cíle kvality a kriteria pro jejich vyhodnocení
 • vytvoří podmínky ke splnění těchto cílů všem zaměstnancům společnosti
 • zajistí potřebné lidské i technické zdroje pro realizaci cílů kvality
 • provede průběžné měření a monitorování všech procesů
 • zajistí měření spokojenosti našich zákazníků
 • zabezpečí pravidelné hodnocení cílů kvality; v případě nedostatků přijme opatření k nápravě
 • vytvoří systém pro odměňování a motivaci zaměstnanců
 • zajistí zvyšování kvalifikace pro všechny zaměstnance
 • plnění legislativních požadavků
 • zaměřit se na plnění specifických požadavků vyplývajících z požadavků MAQMSR (IATF 16949) 

  Od zaměstnanců společnosti vedení očekává:

 • dodržování pracovních postupů stanovených dokumentací systému kvality
 • plnění veškerých požadavků všech interních i externích zákazníků
 • okamžitou reakci při nesrovnalosti nebo pochybnosti, které by ohrozily kvalitu
 • vysokou odpovědnost za kvalitu, kompletnost a včasnost své práce
 • důslednou samokontrolu výsledků vlastní práce
 • návrhy na zlepšení výrobních procesů a systému kvality

Ing. Petr Mikulčík
ředitel – jednatel