Politika kvality

Základním dlouhodobým cílem společnosti ROSTRA s.r.o. je poskytovat služby vynikající kvality, které budou uspokojovat současné i budoucí potřeby našich zákazníků.

Jako zaměstnanci společnosti ROSTRA s.r.o. usilujeme o důvěru našich zákazníků, kterou budeme posilovat. Chápeme plnění požadavků ISO 9001 a IATF 16949 jako základní kámen funkčního systému kvality.

Nadále budeme spolupracovat se zákazníky na rozšíření služeb v oblasti:

 • výroby přesných částí strojů, lisovacích nástrojů, forem a přípravků
 • lisování, obrábění a svařování sériových dílů pro automobilový průmysl

Proces neustálého zlepšování a orientace na spokojenost zákazníků jsou základními principy rozvoje našeho systému kvality.

Vedení společnosti ROSTRA s.r.o., pro dosažení dlouhodobého cíle, přijalo následující závazek:

 • zaměřit se na zjišťování, analýzu a plnění požadavků současných i potenciálních zákazníků a zainteresovaných stran
 • podporovat zákaznickou orientaci v celém procesu fungování naší společnosti, monitorovat a neustále zlepšovat spokojenost zákazníků a všech zainteresovaných stran
 • zaměřit se na zlepšování a prevenci s cílem zvyšování kvality poskytovaných služeb a výrobků
 • poskytovat své služby v souladu s platnými legislativními požadavky a vytvářet korektní vztahy s orgány státní správy
 • spolupracovat s dodavateli na rozvoji a stabilitě jejich služeb s cílem zabezpečení maximálního splnění našich potřeb a specifikací
 • vytvářet pozitivní pracovní podmínky vedoucí k trvalému plnění požadavků na kvalitu a ke splnění cílů společnosti, dbát na zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví našich zaměstnanců
 • zajistit aktivní rozvoj znalostí a dovedností našich zaměstnanců, zapojení a motivace všech zaměstnanců do procesu neustálého zlepšování produktů, procesů a systému kvality
 • vymezit pravomoci a odpovědnosti každého zaměstnance, podporovat týmovou spolupráci napříč celou společností
 • uplatňovat procesní přístup, provádět průběžné měření, monitorování a zvyšování efektivnosti všech procesů a systému kvality
 • zajišťovat a rozdělovat potřebné zdroje pro fungování systému managementu kvality a plnění cílů kvality
 • přezkoumávat politiku kvality a systém kvality; následně přijímat opatření k trvalému zlepšování
 • stanovit konkrétní cíle kvality a kriteria pro jejich vyhodnocení, zabezpečit pravidelné hodnocení cílů kvality; v případě nedostatků přijímat opatření k nápravě
 • chránit životní prostředí a omezit ekologické dopady své činnosti, dbát na plnění společenské odpovědnosti

  Od zaměstnanců společnosti vedení očekává:

 • dodržování pracovních postupů stanovených dokumentací systému kvality
 • plnění veškerých požadavků všech interních i externích zákazníků
 • okamžitou reakci při nesrovnalosti nebo pochybnosti, které by ohrozily kvalitu
 • vysokou odpovědnost za kvalitu, kompletnost a včasnost své práce
 • důslednou samokontrolu výsledků vlastní práce
 • návrhy na zlepšení výrobních procesů a systému kvality

17.2.2020