Historie společnosti

 • 1985     Montážní podnik spojů Praha 
 • 1989     Telekomunikační montáže Praha
 • 2000     Založení firmy ROSTRA s.r.o.
 • 2001     Získání certifikátu systému řízení kvality podle normy ISO 9001:2000
 • 2002     Zakoupení prvního zkušebního lisu ERFURT 315
 • 2004     Zahájení sériové výroby pro automobilový průmysl
 • 2005     Výstavba nové montážní haly pro nástrojárnu
 • 2006     Výstavba první části lisovny a zkušebny nástrojů
 • 2007     Zakoupení nových strojů, zvýšení kapacity CNC frézování a elektroerozívního řezání
 • 2008     Pořízení svařovacího lisu a zavedení nové výrobní technologie – navařování matic
 • 2009     Zaveden celofiremní informační systém Infor-Syte Line
 • 2010     Vzdělávací projekt v rámci dotačního programu Lidské zdroje (dotace z EU)
 • 2012     Nové strojní zařízení pro zkoušení nástrojů – lis VORONĚŽ 800T
 • 2013     Výstavba druhé části lisovny a modernizace kotelny – instalace KGJ
 • 2014     Pořízení podávacích linek k lisům
 • 2015     Pořízení 3D měřících zařízení, 5-ti osá CNC frézka, bruska CNC
 • 2016     Výstavba nového skladu pro materiál a hotové výrobky
 • 2017     Modernizace vstupu do firmy a přístupových cest, pořízení drátové řezačky, lisů GTX
 • 2018     Realizace vytápění skladové haly, obměna manipulační techniky
 • 2019     Pořízení CNC s paletizací, drátové řezačky s paletizací, rozšíření ERP o skladovací modul