TRADICE

více než 20 let zkušeností

PRECIZNOST

dodavatel třídy A

KVALITA

ISO 9001:2016

Nahlášení neetického jednání

Formulář lze odeslat i anonymně

  Pravidla pro nahlášení případů neetického, či podvodného jednání

  Oznámení by mělo obsahovat co největší množství konkrétních informací, včetně jmen zúčastněných osob, svědků a ostatních možných zdrojů relevantních informací.

  Jakkoliv je upřednostněno adresné oznamování neetického a podvodného jednání, je možné ho učinit i anonymně. Anonymní oznámení však může zkomplikovat či znemožnit řádné prověření a vyšetření celé záležitosti a přijetí řádných opatření.

  Veškerá oznámení budou považována za důvěrná.

  Oznamovateli bude ze strany ROSTRA s.r.o. zaručena ochrana před jakoukoliv represí v souvislosti s učiněným oznámením a nebudou tolerovány jakékoliv projevy takového chování.

  Je nepřípustné zneužívat tuto proceduru k podávání nepravdivých oznámení. Takové chování nebude tolerováno a v závislosti na závažnosti takového nepravdivého oznámení, může být postoupeno orgánům činným v trestním řízení k dalšímu prošetření.

  Původce neanonymního oznámení bude po ukončení vyšetřování seznámen s jeho závěry.

  Top