Spolupráce se školami

  1. Nabízíme posluchačům vysokých škol možnost zpracování seminárních a diplomových prací a podílet se tak na řešení reálného úkolu ve strojírenské praxi. Dále nabízíme studentům možnost stáží a brigád.
  2. Pro základní a střední školy připravíme exkurze v naší společnosti ve Vizovicích.
  3. Umožňujeme odborné praxe studentům středních odborných učilišť a  středních odborných škol. Studenti  si mohou vyzkoušet získanou teorii v praxi a získat cenné zkušenosti od našich odborníků.

 Naše společnsot ROSTRA s.r.o. spolupracuje se školami: 

  • SPŠ Zlín
  • SPŠ strojnická Vsetín
  • ISŠT-COP Zlín
  • UTB Zlín
  • VUT Brno, fakulta strojní