Dotace EU

V rámci programů EU jsme v letech 2008 až 2014 zrealizovali projekty:

Rok 2008 –  2009  – realizována implementace  IS pro komplexní řízení firmy v rámci programu „ICT v podnicích – Výzva I“

Rok 2009 – 2010 –  jsme byli partnery SPŠ Zlín v projektu „Nová linie programování PLC“

Rok 2010 – 2012 – získali jsme dotace na vzdělávání zaměstnanců v rámci programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“

Rok 2010 – 2013 – výstavba nové výrobní haly v rámci operačního programu „Nemovitosti – výzva II“

Rok 2012 -2013 – získána dotace na zavedení kombinované  výroby elektřiny a tepla v rámci programu „Eko-energie – Výzva III“

Rok 2014 – 2015 – získali jsme dotace na vzdělávání zaměstnanců v rámci programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“, „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“„Rozvoj – Výzva III“

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Rok 2010 – 2012 – získali jsme dotace na vzdělávání zaměstnanců v operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“

Rok 2014 – 2015 – získali jsme dotace na vzdělávání zaměstnanců v operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“, „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“